تنظیم پروکسی در cURL

با توجه به نوع پروکسیتون از دستور مناسب استفاده کنید 🙂

برای دیدن مثال های بیشتر و نحوه استفاده از انواع دیگر پروکسی اینجا رو ببنید